KAPLICA

Wnętrze
Szczególnym miejscem w naszym domu jest kaplica. Każdego dnia można uczestniczyć w Liturgii Mszy św., Liturgii Godzin, wolne chwile spędzić na modlitwie. Msza św. ze Słowem Bożym – o godz. 8.30 (można zamawiać intencje). Można też zawsze skorzystać z Sakramentu Pojednania (indywidualna prośba do księdza).
początek strony